dissabte, 19 de juliol de 2014

Concepte dinàmic de la intel·ligència

Creure en la possibilitat de canvi de l'ésser humà i en la capacitat d'influir en el desenvolupament de la intel·ligència, fan de la teoria, la metodologia i els programes del professor Reuven Feuerstein increïbles eines per a enriquir qualsevol interacció amb altres persones, ja sigui com a pares, mestres o clínics. 
El professor Feuerstein refereix que tant el nen com tots els individus ens enfrontem a un món en continu canvi i en moltes ocasions allò que hem après no ens servirà per enfrontar-nos a situacions totalment noves que ens espera en el futur. Per això la seva proposta és aprendre a aprendre, la qual cosa ens permetrà adaptar-nos a qualsevol canvi o situació nova encara que no hàgim estat preparats per a ella.

dilluns, 21 d’abril de 2014

Modificabilitat Estructural Cognitiva

El professor Feuerstein va desenvolupar una teoria sobre la intel·ligència i l'aprenentatge, la Modificabilitat Estructural Cognitiva (MEC). Va ser una teoria molt propera a la de Piaget, però amb una variable molt interessant, ja què va ser el primer en dir que la la intel·ligència era modificable.
La teoria parteix del punt que l'individu té la propensió de canviar la seva estructura cognitiva per adaptar-se a les demandes sempre canviants a la vida. Aquesta capacitat de canvi la tenim totes les persones en major o menor potencialitat i desenvolupament.
El professor veu el desenvolupament dels individus no només com un desenvolupament biològic, sinó també social i cultural i la interrelació amb aquests àmbits fan que el seu desenvolupament cognitiu sigui més o menys efectiu. És per aquest motiu que aquesta teoria té dos pilars fonamentals la Estructura cerebral i la Modificabilitat.
La MEC doncs té com a base tres preconceptes:
  • L'ésser humà és el resultat d'una triple ontogènia biologia, societat i cultura.
  • L'ésser humà té un comportament que representa el seu estat no són els seus trets, és a dir una persona no és d'aquesta o aquella manera, sinó que en determinades situacions o estats es comporta d'aquesta o aquella manera.
  • La plasticitat cerebral comporta la creació de noves estructures i funcions cognitives
La MEC es bassa en el concepte del creixement humà que és una característica de la seva naturalesa, i en la transformació de les seves potencialitats cognitives en habilitats de raonament i recerca contínua de solucions als diversos problemes que li planteja el seu entorn.

dissabte, 12 d’abril de 2014

La inteligencia se puede modificar

Por mucho tiempo hemos pensado y creído que las personas nacíamos y crecíamos con un coeficiente intelectual y este era inalterable.
Creíamos que se podían modificar habilidades, hábitos, comportamiento, etc. pero el intelecto era inalterable al paso del tiempo.
Reuven Feuerstein discrepó de estos postulados hacia los años 50, vislumbró la capacidad de cambio de la función cognitiva y sin llegar a hablar de plasticidad cerebral, cosa de la que hoy todas las neurociencias están convencidas, indicó la capacidad de modificabilidad de la estructura cerebral.

En este blogg nos moveremos entre los descubrimientos y propuestas de Reuven Feuerstein y las posibilidades que estos y estas pueden aportar a nuestra sociedad.
Reuven Feuerstein